(1)
Pejanović, M. Društveno-Istorijski Razvoj Lokalne Samouprave U Gradu Sarajevu. pregled 2019, 3, 25-46.