(1)
Pejanović, M. Snažna Demokratska država – Uslov Sigurnosti. pregled 2014, 2, 73-76.