(1)
Duraković, E. Bošnjačke I Bosanske književno-Povijesne Neminovnosti. pregled 2019, 39-55.