(1)
Lazić, T. Političko vođstvo I politička Komunikacija. pregled 2018, 2, 183-197.