(1)
Grbo, Z. Društvena Odgovornost Kompanija Kroz Prizmu Pozitivnog Zakonodavstva U BiH. pregled 2018, 2, 169-182.