(1)
Mešić, A. Oda bosanskohercegovačkoj Grafici. pregled 2014, 3, 195-197.