(1)
Lavić, S. Crteži Mehmeda Slezovića Sa Motivima Počitelja I Hercegovine Galerija „Preporod“, Sarajevo, 8. Maja 2013. pregled 2020, 1, 287-290.