(1)
Čizmić, E.; Imamović-Čizmić, K. Principi Funkcioniranja Univerziteta treće Generacije – Lekcije Za Univerzitete U Procesu Tranzicije. pregled 2020, 1, 63-82.