(1)
Krcić, Šefket. Muminovićeva "Filozofija ideologije" U Evropskom Krugu mišljenja: Analize - Filozof U Tranziciji: U Povodu Pet Godina Od Smrti Filozofa Dr. Rasima Muminovića (1935-2012). pregled 2020, 1, 177-196.