(1)
Smailagić, N. Novi udžbenik Komparativnog krivičnog Prava. pregled 2020, 1, 171-174.