(1)
Čengić, H. Finansiranje političkih Partija S Osvrtom Na Bosnu I Hercegovinu. pregled 2020, 1, 133-152.