(1)
Gazetić, E. Ženski Bijeg Iz Domovine / A Woman’s Escape from the Homeland. pregled 2020, 3, 115-124.