(1)
Sefo, M. Medijski Aspekt Nastanka I Razvoja međukulturalne Komunikacije / The Media Aspect of Intercultural Communication’s Origin and Development. pregled 2020, 3, 29-41.