(1)
Sefo, M. Unifikacija Komuniciranja I Kulture U Savremenosti / Present Day Unification of Communication and Culture. pregled 2020, 2, 291-297.