(1)
Alibegović, A.; Hasanović, J. Politološki I sociološki Novumi U Teorijskim Propitivanjima Savremene Stvarnosti / Political and Sociological Novelties in Theoretical Testimonies of Contemporary Reality. pregled 2020, 2, 39-44.