(1)
Mahmutćehajić, R. O Filozofskom Djelu Esada Zgodića / The Philosophical Work of Esad Zgodić: U Potrazi Za Teorijskom Dekonstrukcijom Bauka Bosanstva / Search for the Theoretical Deconstruction of Bosnianhood’s Bugaboo. pregled 2020, 2, 11-26.