(1)
Lavić, S. Osnovne Crte političke Filozofije Esada Zgodića. pregled 2020, 2, 1-9.