(1)
Lavić, S. Osnovne Crte političke Filozofije Esada Zgodića / Basic Features of Esad Zgodić’s Political Philosophy. pregled 2021, 2, 1-19.