(1)
Fejzić, E. O Konsenzusu I Refleksijama Konsenzualne Vladavine. pregled 2007, 1, 355-366.