(1)
Kovač, N. Lirske Tajne U Slikarstvu Marija Mikulića. pregled 2007, 1, 93-104.