(1)
Imamović, M. Seljački Mir I građanski Rat. pregled 2020, 3, 235-239.