(1)
Halilović, H. Bosanskohercegovačka Dijaspora U Vrtlogu Globalnih Migracija: Izazovi I šanse Za Bosnu I Hercegovinu. pregled 2020, 3, 193-218.