(1)
Alibegović, A. Semiotika ’nedovršene države’ – Debosnizacija I Scenarij budućeg Razvoja događaja U Bosni I Hercegovini / Semiotics of the ’Unfinished State’ – De-Bosnianization and the Scenario of Future Developments in Bosnia and Herzegovina. pregled 2024, 64, 71-75.