(1)
Ždralović, A. RODNA RAVNOPRAVNOST U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU: HORIZONTALNA RODNA SEGREGACIJA U PODRUČJU DRUŠTVENIH NAUKA / GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION: HORIZONTAL GENDER SEGREGATION IN THE SOCIAL SCIENCES. pregled 2023, 3, 303-316.