(1)
Miković, B.; Sefo, M. STARATELJSTVO NAD OSOBAMA KOJIMA JE ODUZETA ILI OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST: JEDNAKOST PRED ZAKONOM I POŠTIVANJE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU / GUARDIANSHIP OVER PERSONS WITH DEPRIVED OR RESTRICTED LEGAL CAPACITY UNDER THE LAW AND RESPECT FOR HUMAN DIGNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA’S FAMILY LEGISLATION. pregled 2023, 63, 41-55.