(1)
Kahteran, N. Bosansko naslijeđe U Kontekstu proširene Europe. pregled 2020, 1, 69-79.