(1)
Sadiković, L. Evropska Konvencija Za zaštitu Ljudskih Prava Kao Referentni Instrument Za Prijem države U Evropsku Uniju / European Convention on Human Rights As Referential Instrument for the Country’s EU Ascension. pregled 2014, 1, 39-41.