(1)
Fejzić Čengić, F. O Ljudskim Civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet I život Kao najveći Dar / The World and Life As the Greatest Gift. pregled 2021, 62, 145-148.