(1)
Mehmedović, E.; Hadžić, M. Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena Pitanja Odnosa između državnog I Entitetskih Zakonodavstava U Socijalnom Osiguranju Policijskih službenika Na Nivou Bosne I Hercegovine / Open Questions of the Relationship Between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina. pregled 2021, 62, 61-86.