(1)
Dedijer, J. Aromuni Ili Cincari U Zapadnoj Makedoniji. pregled 2010, 87-106.