(1)
Bejtić, A. Ko Je Gradio Arslanagića Most. pregled 2010, 969-974.