(1)
Mulaibrahimović, H. Utilitaristički Anarhizam Viljema Godvina. pregled 2010, 782-799.