(1)
Humo, A. Istorijski I Aktuelni Aspekti Nacionalnog polo┼żaja Muslimana. pregled 2010, 666-692.