[1]
Krndija, D. 2010. Narodni zajam Petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede FNRJ. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. (May 2010), 432–437.