[1]
Šimić, D. 2010. Svadbeni običaji u Prizrenu. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. (May 2010), 301–304.