[1]
Kadlec, K. 2010. Historijski razvitak agrarnog prava u Bosni i Hercegovini prije austro-ugarske okupacije. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. (May 2010), 68–77.