[1]
Šarčević, A. 2020. Um i temeljna ljudska situacija / kritičko poentiranje Adornovog pojma uma / Povodom stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 3-4 (Feb. 2020), 5–15.