[1]
Pejanović, M. 2021. Genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine / Genocide against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka za njen poseban društveno-razvojni status / A Precondition for its Special Socio-Developmental Status. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 62, 1 (Jul. 2021), 215–232. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2021.1.215.