[1]
Berc, G., Šadić, S. and Kobić, O. 2021. Strategije samopomaganja za profesionalne pomagače u savjetovanju / Self-Care Strategies of Professionals in Counceling. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 62, 1 (Jul. 2021), 137–154. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2021.1.137.