[1]
Alibegović, A. 2021. Dimenzije identiteta kao istraživačkog problema u savremenom sociološkom diskursu. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 61, 3 (Jan. 2021), 179–187.