[1]
Bubalo, L. 2021. Pravno-komparativni model kao alat za uporednopravnu analizu / Legal-Comparative Model as a Comparative Analysis Tool. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 61, 3 (Jan. 2021), 149–153.