[1]
Arnaut-Haseljić, M. 2021. Udruženi zločinački poduhvat / Joint Criminal Enterprise: Procesuiranje u predmetu ICTY IT-04-74 / Case ICTy IT-04-74. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 61, 3 (Jan. 2021), 119–137.