[1]
Pejanović, M. 2019. Alija Izetbegović i njegov politički koncept suverenog i nezavisnog statusa države Bosne i Hercegovine tokom istorijskog procesa disolucije SFRJ. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. (Jan. 2019), 111–121.