[1]
Hajdarpašić, L. 2021. Bibliografija "Pregleda" (2003-2020) / Bibliography of Periodical for Social Issues (2003-2020). Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2 (Jan. 2021), 7–202.