[1]
Dizdar, S. 2021. Bibliografija "Pregleda" (1979-1991) / Bibliography of Periodical for Social Issues (1979-1991). Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1 (Jan. 2021), 11–235.