[1]
Halffman, W. and Radder, H. 2015. Akademski manifest : od okupiranog do javnog univerziteta. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2015), 173–203.