[1]
Hrnjić, A. 2015. Važnost mjerenja studentskog zadovoljstva sa ciljem evaluacije performansi i redizajniranja strategije u skladu sa trendovima u sektoru visokog obrazovanja. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2015), 143–157.