[1]
Pojskić, N., Pojskić, L., Bajrović, K. and Hadžiselimović, R. 2015. Položaj i uloga javnih univerziteta u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog razvoja. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2015), 115–121.