[1]
Pejanović, M. 2015. Riječ autora knjige "Država Bosna i Hercegovina i demokratija" prof. dr. Mirka Pejanovića (Sarajevo, 15. 9. 2015. godine). Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Sep. 2015), 133–140.