[1]
Mijović, P. 2016. Suverenitet i Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina and Sovereignty: Postmoderna paradigma / Postmodern Paradigm? . Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2016), 81–93.